Chống cháy

Chi tiết sản phẩm

Chống cháy

 MOB, một sản phẩm không gây cháy, sử dụng chủ yếu để xây dựng và vật liệu xây dựng. MOB đạt đến giới hạn cao nhất của sự chịu đựng cháy, vượt xa giới hạn đạt bằng gỗ dán ordinery. Giới hạn cao nhất của MOB enderance lửa thậm chí đã vượt qua các tiêu chuẩn quốc gia so với gỗ dán thông thường đốt cháy một cách dễ dàng và nhanh chóng khi bắt lửa.

Từ khóa liên quan "Chống cháy"

   

Sản phẩm cùng nhóm "Tấm chống cháy Eron"

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập