Môi trường

Chi tiết sản phẩm

Môi trường

MOB là bảo vệ môi trường vì nó giúp ngăn chặn sự lây lan của các đám cháy bằng cách làm chậm ngọn lửa với đặc tính chịu lửa của nó.

Từ khóa liên quan "Môi trường"

   

Sản phẩm cùng nhóm "Tấm chống cháy Eron"

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập